Introductie pagina Meer Informatie Voorbeelden van aandoeningen die HCAA behandeld Contact & Links HCAA

De betrokkenheid en medeorganisatie van diverse projecten maakt dat NoletFysiotherapeuten sinds meer dan tien jaar veel expertise heeft opgebouwd op het gebied van onderzoek en behandeling van handletsels.

  • Het HCAA werkt vanuit de eerste lijn en heeft snel toegang tot de diverse afdelingen plastische- en reconstructieve handchirurgie in Amsterdam en weide omgeving
  • Het HCAA beschikt over echografie- apparatuur als mogelijke ondersteuning van de diagnostiek
  • Het HCAA heeft de kennis en de apparatuur om postoperatieve probleem-littekens te behandelen
  • Het HCAA heeft meerdere Endermologie- apparaten, waarmee mechanische bindweefselmassage toegepast kan worden bij onder meer postoperatieve littekenverklevingen en brandwonden
Tevens kunnen diverse andere bindweefselaandoeningen met deze apparaten behandeld worden.
  • Het HCAA beschikt over de mogelijkheid om handspalken te maken die nodig zijn tijdens het genezings- en herstelproces, maar ook ter ondersteuning of ter bescherming tijdens dagelijkse bezigheden.
  • Alle medewerkers, verbonden aan het HCAA, zijn lid van het Nederlands Gezelschap voor HandTherapie.
  • In het HCAA zijn de volgende disciplines aanwezig: fysiotherapie, ergotherapie manuele therapie, algemene geneeskunde en psychologie.
  • In het HCAA bestaat de mogelijkheid voor éénmalige consulten en ook voor een second opinion.
  • Het HCAA verzorgt en begeleid arbeidsreïntegratie procedures
  • Het HCAA kent geen wachtlijsten en is direct toegankelijk