Meer Informatie Voorbeelden van aandoeningen die HCAA behandeld Contact & Links HCAA
Sinds 2005 is het handencentrum HCAA een onderdeel van Nolet Fysiotherapeuten.
Belangrijkste doel is om alle specifieke kennis op het terrein van ´handen´ op een snelle en efficiënte wijze te bundelen ten behoeve van patiënten met handproblematiek.
Na operaties worden de bestaande behandelprotocollen van verwijzende medici en paramedici gerespecteerd en gehanteerd. Dit geldt voor zowel de diagnostiek als de behandeling, respectievelijk revalidatie.


Nolet Fysiotherapeuten is een algemene praktijk voor fysiotherapie opgericht in 1979 en sindsdien gevestigd in de Vondelstraat te Amsterdam. Nolet Fysiotherapeuten was in 1988 medeoprichter van twee Stichtingen:

Stichting Sanitas in Musica, Musicis Sanitas
▪ Sanitas is een werkgroep van medische- en paramedische specialisten die zich bezighoudt met onderzoek en
behandeling van aandoeningen bij musici.
▪ Sanitas houdt om de zes weken een multidisciplinair spreekuur voor musici in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam (AMC)


Stichting Harm and Harmony in Musicians

▪ Deze stichting organiseert iedere twee jaar een internationaal wetenschappelijk congres met betrekking tot
aandoeningen bij musici. (woensdag 19 november 2008)

Beide stichtingen kanaliseren en inventariseren wereldwijd kennis op het terrein van blessures bij musici. Zij ondersteunen wetenschappelijk onderzoek en verspreiden met regelmaat publicaties over schouder-, arm-, pols-, en handletsels, die veel voorkomen bij amateur-en beroepsmusici.


Medewerkers van Nolet Fysiotherapeuten zijn eveneens betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse wetenschappelijke congressen van het
Nederlands Gezelschap voor HandTherapie (NGHT) en de redactie van het tijdschrift.
Via Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie
(´IOF Handrevalidatie Amsterdam´) is Nolet Fysiotherapeuten onderdeel van een groot netwerk voor handrevalidatie. Er is een goede samenwerking met de twee academische ziekenhuizen (AMC en VUMC) en een aantal perifere ziekenhuizen in de Randstad, waaronder het Sint Lucas Andreas ziekenhuis in Amsterdam.

In Antwerpen bestaan kontakten met het Universiteitsziekenhuis alsmede de stadsziekenhuizen waar handletsels worden gezien.